Πρόγραμμα & Περιλήψεις Εργασιών

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου (pdf)

Βιβλίο Περιλήψεων (pdf)