Εγγραφή στο συνέδριο

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και ερευνητές: 100 ευρώ
Φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί): 30 ευρώ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο χώρο του συνεδρίου τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Πέμπτη 28/09 18:30 – 19:30, Παρασκευή 29/09 09:00 - 11:30 και Σάββατο 30/09 09:00 - 11:30.