Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 στο info@gsda.gr. H περίληψη (abstract) θα πρέπει να υποβληθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, με τον αντίστοιχο τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Το κείμενο (max 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι γραμμένο σε επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word ή τύπου Libre Office, με γραμματοσειρά Times Roman μεγέθους 11 pts. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο με διάστιχο 1,5, σε σελίδα Α4 (21cm x 29,8cm) και ο ωφέλιμος χώρος των σελίδων να είναι 13cm x 20cm. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με πεζά γράμματα, με έντονη γραφή, με μέγεθος γραμματοσειράς 19 και στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρεία (Οργανισμός, Φορέας) όπου εργάζονται θα πρέπει να γραφούν μετά τον τίτλο της εργασίας και να είναι με πεζά γράμματα, μεγέθους 12 και στοίχιση στο κέντρο.

Η ανακοίνωση εργασίας στο συνέδριο γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης της περίληψης. Όσοι/όσες υποβάλουν περίληψη θα ενημερωθούν για την αποδοχή της μέχρι τις 21/07/2024. Για να περιληφθεί η εργασία στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει ένας από τους συγγραφείς να εγγραφεί στο συνέδριο μέχρι τις 4/9/2024.

Προγραμματίζεται το συνέδριο να διεξαχθεί με virtual (από απόσταση) μορφή τις 03-04 Οκτωβρίου και με φυσική παρουσία το διάστημα 04-06 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασης τους μέσω της φόρμας εγγραφής την επιλογή τους (από απόσταση/με φυσική παρουσία) προκειμένου να προγραμματιστεί η οργάνωση των συνεδριών.

Ευκαιρίες για δημοσίευση μετά το συνέδριο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το βραβείο «Νέου Ερευνητή»

Oι συμμετέχοντες που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το βραβείο «Νέου Ερευνητή» παρακαλούνται να το δηλώσουν αναφέροντας τον τίτλο της εργασίας και τα ονόματα των συγγραφέων, με πρώτο το όνομα του νέου ερευνητή, και να στείλουν ολοκληρωμένη την εργασία τους με βάση το πρότυπο/template μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στη διεύθυνση info@gsda.gr. Οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και η απονομή θα λάβει χώρα με το κλείσιμο του Συνεδρίου.