Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Η διαδικασία υποβολής περιλήψεων εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Στο συνέδριο υποβλήθηκαν 55 πρωτότυπες περιλήψεις εργασιών για ανακοίνωση. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου έχουν αναρτηθεί εδώ.

Ευκαιρίες για δημοσίευση μετά το συνέδριο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Oι συμμετέχοντες που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το βραβείο «Νέου Ερευνητή» παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση info@gsda.gr. Στο μήνυμα, εκτός των άλλων, θα πρέπει να δηλώνονται ο τίτλος της εργασίας και τα ονόματα των συγγραφέων, με πρώτο το όνομα του νέου ερευνητή.