Ανακοίνωση

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου του 2022 στο Ξενοδοχείο Αχίλλειον στα Γρεβενά, τόσο με φυσική παρουσία συνέδρων όσο και με δυνατότητα ανακοίνωσης εργασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά πεδία όπως:

- Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
- Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
- Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική
- Βιομετρία
- Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
- Εκπαίδευση και Διδακτική
- Ψυχολογία
- Επιστήμες Υγείας
- Βιβλιοθηκονομία - Γλωσσολογία
- Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
- Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων

Συνδιοργάνωση

- Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη
Γιώργος Αυλογιάρης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ευριπίδης Θεμελής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σταύρος Καμαρούδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρονίκη Καταραχιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιώργος Κοντέος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κωδωνάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιάννης Μαλλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πασχαλίνα Ντότση, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Χρήστος Χριστοφορίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος
Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόεδρος Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη
Νικόλαος Σαριαννίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπρύτανης)
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιώργος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης