Ανακοίνωση

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΑΠΘ στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Έλαβαν μέρος 64 σύνεδροι, από τους οποίους 13 ήταν φοιτητές/ριες. Στο Συνέδριο προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ο Καθηγητής Andy Mauromoustakos (University of Arkansas, USA). Το Επιστημονικό Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και περιλάμβανε 55 ανακοινώσεις και έντεκα (11) συνεδρίες σχετικά με θεωρητικά ζητήματα της Ανάλυσης Δεδομένων, καθώς και με εφαρμογές των μεθόδων στην Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, την Οικονομία - Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, τις Βιολογικές Επιστήμες, τις Ιατρικές Επιστήμες, τις Γεωτεχνικές Επιστήμες κ.ά.

Τα Πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται ΕΔΩ. Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται 23 εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η σειρά παρουσίασης των εργασιών είναι αλφαβητική με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Οργανωτική Επιτροπή για την άψογη συνεργασία και την προσφορά τους στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.