Τοποθεσία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή στην Τοποθεσία Διεξαγωγής του Συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Αχίλλειον στα Γρεβενά.   

Διαμονή

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει εξασφαλίσει προνομιακές τιμές στα ξενοδοχεία: