Ανακοίνωση

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στις 03 - 06 Οκτωβρίου του 2024 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόσο με φυσική παρουσία συνέδρων όσο και με δυνατότητα ανακοίνωσης εργασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά πεδία όπως:

- Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
- Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
- Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική
- Βιομετρία
- Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
- Μηχανική μάθηση
- Εκπαίδευση και Διδακτική
- Ψυχολογία
- Επιστήμες Υγείας
- Βιβλιοθηκονομία - Γλωσσολογία
- Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
- Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων

Συνδιοργάνωση

- Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
- Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Βιοιατρικής Έρευνας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλη ...

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλη
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιώργος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος