Η ΕΕΑΔ

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων (ΕΕΑΔ) ιδρύθηκε το 2001 με έδρα την Θεσσαλονίκη, από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννη Παπαδημητρίου. Είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πάνω από 100 μέλη που έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στην Ανάλυση Δεδομένων και στη Στατιστική ή/και συναφή πεδία.

Σκοποί

  1. Η προσπάθεια εξέλιξης και διάδοσης μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων και της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης, όπως η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, η Ανάλυση Παραγόντων, η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Κανονική Ανάλυση, η Συμβολική Ανάλυση, η Συνεπαγωγική Στατιστική, η Διακρίνουσα Ανάλυση, η Ανάλυση κατά Συστάδες και νέα πεδία που είναι δυνατό να αναπτυχθούν με βάση τις σχετικές διεθνείς εξελίξεις στη στατιστική επιστήμη.
  2. Η συμμετοχή στο διεπιστημονικό και μεταξύ των στατιστικών διάλογο καθώς και οι επιστημονικές επαφές και η συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και κινήσεις και με εκπροσώπους επιστημονικών ενώσεων και φορέων.
  3. Η συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Εταιρείας Ανάλυσης Δεδομένων σε αντίστοιχες διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς.

Διοικητικό Συμβούλιο (2020- )

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΑΜΙΑΣ
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΕΛΗ
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας