Εκδόσεις

Η ΕΕΑΔ εκδίδει από το 2001 το επιστημονικό περιοδικό Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Bulletin). Σκοπός της έκδοσης είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενημέρωσης, επιστημονικής επικοινωνίας και προβολής επιστημονικών απόψεων των επιστημόνων που ασχολούνται με τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων ή συναφών μεθόδων σε επίπεδο θεωρητικό ή εφαρμογών. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα που έχουν σχέση με την εξέλιξη των μεθόδων της ΑΔ και τις εφαρμογές τους σε ποικίλα επιστημονικά πεδία.