Καλωσορίσατε

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων (ΕΕΑΔ) ιδρύθηκε το 2001 ως επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πάνω από 100 μέλη που έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στην Ανάλυση Δεδομένων και στη Στατιστική ή/και συναφή πεδία. Από το 2001 και κάθε δύο χρόνια, η ΕΕΑΔ διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, ενώ από το 2002 εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Bulletin). Η ΕΕΑΔ είναι μέλος του International Federation of Classification Societies (IFCS) από το 2009.