Τεύχος 11 (2010)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 11/2010
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis