Τεύχος 12 (2011)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 12/2011
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

12FRONT1. A novel approach for modelling paired comparisons data with non-ignorable missing values on students’ attitudes towards foreigners
D. Weber and R. Hatzinger

[Abstract] | [Full Text]


2. Πληροφορία Χρώματος και Κίνησης για την Ιεραρχική Ταξινόμηση Εικονοσειρών
Μ. Ζάμπογλου

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


3. Το περιβαλλοντικό κόστος των συλλόγων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης
Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος, Β. Μπλιούμης, Α.Σ. Χριστοδούλου, Π.Κ. Μπίρτσας και Κ.Ε. Σκορδάς

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


4. Η επίδραση των δεδομένων του πληθυσμού, της οικονομίας και των δαπανών στην εκπαίδευση στην κατάταξη σε ομάδες των χωρών της Ε.Ε.-15
Μ. Φραγκάκη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


5. Ένα μοντέλο συσχέτισης για την μακροοικονομική ανάλυσηστη Νιγηρία
J.C. Nwaubani

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


6. Στάθμιση ενός πρωτότυπου ελληνικού ψυχομετρικού εργαλείου για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο εργασιακό πλαίσιο.
Μ. Γαλανάκης, Κ.Π. ΛοΠρότο, Κ. Σελιώτη και Α. Σταλίκας

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


7. Οι απόψεις των ερευνητών της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη «ομάδων συλλογικής δράσης» εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική έρευνα
Π. Παυλινέρη και Β. Γιαλαμάς

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


8. Στοιχεία πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης για τους αγρότες κατά τη διάρκεια της περιόδου 1974- 2005\
Ε. Μασούρα και Ε. Μασούρα

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


9. Διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το βαθμό υιοθέτησης της βιολογικής γεωργίας για την περίοδο 1998-2005
Β. Μπαγιάτης και Ε. Οξούζη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


10. Σύμβουλοι επιχειρήσεων και πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Μ. Νικολαΐδης, Γ. Φλώρου και Γ. Στολικίδης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


11. Διερεύνηση και επιβεβαίωση της τυπολογίας του τουρισμού στην Ελλάδα
Γ. Υφαντίδου, Γ. Κώστα, Γ. Μαυρίδης, Μ. Μιχαλοπούλου και Γ. Μαυρομμάτης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


12. Ανάλυση Δεδομένων και Σημειωτική: το Σύμβολο και η Διδακτική Αξιοποίηση του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική
Α. Στογιαννίδης και N. Κουτσουπιάς

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]