Τεύχος 10 (2009)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 10/2009
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. From dissimilarities to clusters:a comparison of several partitioning methods
M. Roux

[Περίληψη]


2. Οι κατανομές της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών
Δ. Λούκας

[Περίληψη]


3. Μια νέα προσέγγιση επεξεργασίας ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς με βάση τις αρχές της συμμετρίας
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη]


4. Η διαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας στο πλαίσιο εκλογικών αναμετρήσεων δεύτερης τάξης
Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Τσαντόπουλος, Ι. Κωσταρέλλα και Σ. Θεοδοσιάδου

[Περίληψη]


5. Η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών και της αυτόνομης ταξινόμησης κατά αύξουσα ιεραρχία στην κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχολική πειθαρχία
Μ. Παπανικολάου, Σ. Αναστασιάδου και Α. Κυρίδης

[Περίληψη]


6. Αναζήτηση δομής στα δεδομένα Ελλήνων πολιτών, αναφορικά με τη στάση τους, σε ζητήματα αξιακού-αξιολογικού χαρακτήρα
Β. Δαφέρμος

[Περίληψη]


7. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη “συλλογικών δράσεων” στη σχολική μονάδα
Π. Παυλινέρη

[Περίληψη]


8. Στάσεις ως προς τα φροντιστήρια μαθηματικών
Α. Καράκος και Α. Δραμαλίδης

[Περίληψη]


9. Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
Μ. Γεωργιάδης, Α. Οικονόμου και Γ. Μενεξές

[Περίληψη]


10. Έρευνα για τον Επόπτη Καθηγητή και τα Κίνητρα των Υποψηφίων Διδακτόρων στην Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με την Confirmatory Factor Analysis και την Path Analysis
Σ. Αναστασιάδου

[Περίληψη]