Τεύχος 9 (2008)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 9/2008
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Correspondence Analysis and Self Organizing Maps
L. Lebart

[Περίληψη]


2. Το Λογισμικό CHIC Analysis v1.0
Α. Μάρκος, Γ. Μενεξές και Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


 

 

3. Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών με το Excel
Χ. Κοίλιας

[Περίληψη]


4. Ανάλυση πινάκων δεδομένων με ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές
Γ. Φλώρου και Α. Δραμαλίδης

[Περίληψη]


5. Ιεραρχική ταξινόμηση εικονοσειρών βάσει του χρώματος
Μ. Ζάμπογλου και Θ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


6. Ικανοποίηση ασθενών από τις μερικές οδοντοστοιχίες
Ν. Ζώκαρης, Α. Σοφού, Α. Σκουρκέας και Φ. Κολυβά-Μαχαίρα

[Περίληψη]


7. Ανάλυση δεδομένων της αποταμιευτικής και επενδυτικής συμπεριφοράς των Αλβανών μεταναστών
Χ. Νίκας και Γ. Μπακλαβάς

[Περίληψη]


8. Κριτήρια μέτρησης αποτελεσματικότητας Εταιρικών Διαφημιστικών: Ανάλυση και Αξιολόγηση Ποιοτικών Παραγόντων
Φ. Πατσιούρα, Γ. Παπαδημητρίου και Μ. Βλαχοπούλου

[Περίληψη]


9. Πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Κ. Ζαφειρόπουλος

[Περίληψη]


10. Μορφολογική διαφοροποίηση λεπιών κεφαλοειδών (Ιχθύες) στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Γ. Κατσέλης, Α. Ράμφος, Κ. Κούκου και Χ. Γναρδέλλης

[Περίληψη]


11. Ανάπτυξη τυπολογίας Ελληνικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων: Προτάσεις μέτρων αγροτικής πολιτικής και χρηματοδότησης
Σ. Αγγελόπουλος και Γ. Μενεξές

[Περίληψη]


12. Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης: η περίπτωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης
Κ. Παπασπυρόπουλος, Κ. Σκόρδας και Π. Μπίρτσας

[Περίληψη]