Τεύχος 8 (2007)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 8/2007
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Λογισμικό για την ανάλυση ισχύος στην παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών
Α. Μάρκος, Γ. Μενεξές, Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


2. Επεξεργασία τρισδιάστατων πινάκων ΙxJxT. Η περίπτωση των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδος με τα κράτη οκτώ γεωγραφικών περιοχών του πλανήτη την περίοδο 2002-2004
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη]


3. Μεθοδολογία ιεράρχησης σημαντικότητας κριτηρίων με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών
Ο. Μοσχίδης

[Περίληψη]


4. Προσέγγιση του προφίλ των διαθέσιμων στο διαδίκτυο εφημερίδων με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων
Α. Γιαννακίδου, Γ. Δέδας, Π. Καρατσιώτης, Κ. Λημνιώτης, Α. Μαγδάλη, Α. Στυλιανού, Ο. Τσιώνη, Δ. Ψιλλέλης

[Περίληψη]


5. Η ελληνική κοινωνία μέσα από τα κύρια άρθρα των εφημερίδων
Γ. Δρόσος, Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


6. Η λογομετρία κειμένων και οι αποκαλύψεις ιδιομορφιών
Γ. Αθανασίου, Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


7. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωνολογική ενημερότητα Ελλήνων φοιτητών κατά την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας
Ν. Κουτσουπιάς, Α. Ιορδάνογλου

[Περίληψη]


8. Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων προς μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους
Α. Μαλλιάρη

[Περίληψη]


9. Πολιτικός κίνδυνος και επενδύσεις
Α. Κηπουρός, Γ. Φλώρου

[Περίληψη]


10. Ανάλυση δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα με τη βοήθεια του αλγόριθμου IGLS
Θ. Βερδής, Χ. Αναστόπουλος

[Περίληψη]


11. Διερεύνηση μεθόδων διδασκαλίας στα μαθηματικά των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Α. Δραμαλίδης, Α. Καράκος

[Περίληψη]


12. Εθνικοί στόχοι και εθνικές τελετουργίες. Ο ρόλος των σχολικών γιορτών
Β. Γκόλια, Ν. Κουτσουπιάς, Α. Κυρίδης, Ι. Βαμβακίδου

[Περίληψη]


13. Διακλαδικό ή ενδοκλαδικό εμπόριο: Η ανάλυση των δεδομένων των Ελληνο-Αλβανικών εμπορικών συναλλαγών
Χ. Νίκας, Ν. Κουτσουπιάς

[Περίληψη]


14. Τεχικο-οικονομικός προσανατολισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οριοθέτηση ομοιογενών αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα
Κ. Ρόντος, Β. Μπενάκη, Χ. Τζήμος, Χ. Μαυρουδής

[Περίληψη]