Τεύχος 7 (2006)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 7/2006
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

TAD7

1. Which indices reveal the right number of clusters?
Μ. Roux

[Περίληψη]


2. Ανάλυση Δεδομένων – Στατιστική. Σκέψεις ορθής κρίσης
Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


 

3. Η Ανάλυση Δεδομένων στη διερεύνηση της σύνδεσης τύπων προσκόλλησης σε διαφορετικές σχέσεις καθώς και της σύνδεσής τους με την αυτοαντίληψη και το συναίσθημα
Γ. Κιοσέογλου

[Περίληψη]


4. Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιδόχεων και των στάσεων των μαθητών στη διαδικασία μάθησης των Μαθηματικών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Β. Γιαλαμάς, Α. Μπαρκάτσας, Κ. Κασιμάτη

[Περίληψη]


5. Μια μη παραμετρική μέθοδος Διακρίνουσας Ανάλυσης
Θ. Μπεχράκης, Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη]


6. Αναζήτηση παραγόντων υψηλής οδηγητικής διακινδύνευσης με εστίαση στην αποκοίμηση κατά την οδήγηση
Γ. Τζαμαλούκα, Μ. Παπαδάκη, Ι. Χλιαουτάκης, Χ. Γναρδέλλης

[Περίληψη]


7. Πρόβλεψη του κινδύνου της επιχειρηματικής αποτυχίας με τη χρήση της “προσθετικής λογιστικής παλινδρόμησης”
Ε. Δημαρά, Σ. Κωτσιάντης, Δ. Τζελέπης

[Περίληψη]


8. Πρόσφατες τάσεις και προοπτικές του κλάδου των οινάμπελων στην Ελλάδα
Κ. Ρόντος, Λ. Διονυσοπούλου, Χ. Πιερράκου

[Περίληψη]


9. Υπολογισμός της ζήτησης απασχόλησης (βάσει της παρούσας τελικής ζήτησης)
Χ. Οικονομίδης

[Περίληψη]


10. Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση των στάσεων των μαθητών για την πολιτική και τους πολιτικούς στην Ελλάδα
Σ. Αναστασιάδου, Α. Κυρίδης, Γ. Καρατάσος

[Περίληψη]


11. Μελέτη των εκλογικών μετατοπίσεων 1996-200. Συμπεράσματα από την ανάλυση μιας έρευνας εξίοδου (exit poll)
Κ. Ζαφειρόπουλος

[Περίληψη]


12. Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα: Ανάλυση των δεδομένων δειγματοληπτικής έρευνας. Απρίλιος 2005
Θ. Χατζηπαντελής, Ι. Ανδρεάδης

[Περίληψη]