Τεύχος 6 (2005)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 6/2006
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομέων με διεθνή συμμετοχή 15-18/9/2005 στο Porto Carras της Χαλκιδικής
Μ. Μεϊμάρης

[Περίληψη]


2. Validation techniques in simple and multiple correspondence analysis
L. Lebart

[Περίληψη]


3. Ελλείψεις εμπιστοσύνης στα παραγοντικά επίπεδα της AFC: Δύο προσεγγίσεις κατασκευής τους
Γ. Μενεξές, Α. Μάρκος και Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


4. Πρόγνωση της πτώχευσης επιχειρήσεων: Μια πολυκριτήρια μεθοδολογία
Κ. Ζοπουνίδης, Χ. Γαγάνης και Μ. Δούμπος

[Περίληψη]


5. Εισαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών στην επίλυση πολυκριτήριων προβλημάτων απόφασης
Δ. Λούκας και Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


6. Ομαδοποίηση των ελληνικών φυσικών πληθυσμών της δασικής πεύκης (Pinus Sylvestris L.) με βάση μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά
Γ. Πασαγιάννης, Γ. Σταματέλλος και Α. Σκαλτσογιάννης

[Περίληψη]


7. Ανιχνεύοντας το μαθηματικό πληθυσμό του τομέα της Πληροφορικής των Τ.Ε.Ε. μέσω των δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο τους.
Π. Παπαλεωνίδα και Θ. Μπεχράκης

[Περίληψη]


8. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους
Η. Αθανασιάδης

[Περίληψη]


9. Ανεργία – ΑΕΠ – μισθοί και δημόσιες δαπάνες για την απασχόληση στις 15 χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Ε. Μασούρα και Β. Μπαγιάτης

[Περίληψη]


10. Διερεύνηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα στο διάστημα 1996-2000
Ν. Κουτσουπιάς και Γ. Κυριακίδης

[Περίληψη]


11. Ανάλυση Δεδομένων σε θέματα αλλαγής στάσεων των φοιτητών
Σ. Αναστασιάδου, Α. Καράκος

[Περίληψη]


12. Λάθος συλλογής και κωδικοποίησης δεδομένων
Γ. Φλώρου

[Περίληψη]


13. Δειγματοληψία και γεννήτρια τυχαίων αριθμών
Ν. Φαρμάκης και Ε. Θεμελής

[Περίληψη]