Τεύχος 5 (2005)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 5/2005
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. The Guttman effect: its interpretation and a new redressing method
S. Camiz

[Abstract]


2. Πρόταση “εξισορρόπησης” κατηγορικών μεταβλητών στην παραγοντική ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών
Ο. Μοσχίδης, Γ. Παπαδημητρίου, Θ. Χατζηπαντελής

[Περίληψη]


3. Μέτρηση εικόνας καταστήματος με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων. Μια εμπειρική έρευνα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Κ.-Β. Πρίπορας, Γ. Μενεξές

[Περίληψη]


4. Κοινωνικές αναπαραστάσεις και περιγραφική/συναισθηματική διάσταση της ατομικής και συλλογικής μνήμης του εθνικού “άλλου”, του εθνικού “εχθρού” και του εθνικού “αδελφού”. Α. Μαντόγλου, Σ. Φερεντίνος

[Περίληψη]


5. Επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές μαθητών ηλικίας 14-18 ετών
Α. Βίκη και Β. Γιαλαμάς

[Περίληψη]


6. Η επιθετική τακτική των ομάδων μπάσκετ Ευρώπης και ΝΒΑ μέσα από την προβολή σε παραγοντικούς άξονες
Γ. Μαυρίδης, Β. Γούργουλης, Σ. Ρόκκα και Γ. Μαυρομάτης

[Περίληψη]


7. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών στην κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης απορροής
Μ. Διαμαντοπούλου, Δ. Παπαμιχαήλ και Π. Γεωργίου

[Περίληψη]


8. Από την προσωπογενή ταύτιση στην προσωποκεντρική επιλογή: μελετώντας τη δομή του κομματικού ανταγωνισμού με όχημα την αξιολόγηση ηγετών
Κ. Ζαφειρόπουλος και Γ. Κωνσταντινίδης

[Περίληψη]


9. Η εφαρμογή της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών στη διερεύνηση αναπτυξιακών προοπτικών του Νομού Πρέβεζας
Κ. Σούτσας, Γ. Τσαντόπουλος, Γ. Αραμπατζής, Σ. Ταμπάκης

[Περίληψη]


10. Διερεύνηση της άποψης των πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με τη ρύπανση της περιοχής
Θ. Κουτρουμανίδης, Σ. Ταμπάκης, Ε. Μανωλάς

[Περίληψη]