Τεύχος 4 (2004)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 4/2004
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Memoriam στην Odile Laraise
Μ. Μεϊμάρης

[Περίληψη]


2. Multiple Factor Analysis: main features and application to sensory data
J. Pages

[Abstract]


3. Specific Multiple Correspondence Analysis
B. Le Roux and J. Chiche

[Περίληψη]


4. Σχέσεις αδράνειας σε πίνακες συμπτώσεων, γενικευμένους και λογικούς δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών
Γ. Μενεξές και Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


5. Ανάλυση των αποτελεσμάτων βουλευτικών, ευρωεκλογών και νομαρχιακών εκλογών της περιόδου 1993-2002
Θ. Μπεχράκης και Χ. Γεωργιάννη

[Περίληψη]


6. Προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούνται επαρκώς τα τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τις απόψεις των ψηφοφόρων τους
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη]


7. Εφαρμογή μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων στις στάσεις εκπαιδευτικών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησής τους
Β. Γιαλαμάς και Α. Κασιμάτη

[Περίληψη]


8. Ικανοποίηση από τις παρεχόμενες νοσοκομειακές υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. Ενδοταξική (intra-classes) και διαταξική (inter-classes) ανάλυση αντιστοιχιών ως προς τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας
Χ. Γναρδέλλης, Δ. Νιάκας

[Περίληψη]


9. Ανάκτηση πληροφοριών από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης
Α. Μάλλιαρη

[Περίληψη]


10. Συγκριτική μελέτη αντιμετώπισης του παραμυθιού από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
Σ. Αναστασιάδου, Α. Κοσμά

[Περίληψη]


11. Θέσεις πολιτών για την EXPO 2008 στη Θεσσαλονίκη
Γ. Παπαδημητρίου και Α. Μάρκος

[Περίληψη]