Τεύχος 3 (2004)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 3/2004
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Προσδιορισμός του αριθμού των παραγόντων που χρήζουν ερμηνείας στην Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών μέσω παλινδρομήσεων στο διάγραμμα των ιδιοτιμών
Γ. Κιοσέογλου

[Περίληψη]


2. Στατιστική ανάλυση κειμένων: Χριστός, Βούδας, Μωάμεθ
Θ. Μπεχράκης

[Περίληψη]


3. Ιστορία και μνήμες του εθνικού «άλλου» μέσω μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων
Σ. Φερεντίνος, Α. Μαντόγλου, Κ. Πασχαλούδης

[Περίληψη]


4. Η τηλεοπτική ταυτότητα των ελλήνων τηλεθεατών μέσα από το φαινόμενο του Big Brother. (Η συμπληρωματικότητα της AFC με την CAH)
Γ. Παπαδημητρίου, Γ. Αθανασίου

[Περίληψη]


5. Διερεύνηση του ρόλου της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια εμπειρική έρευνα στους μαθητές της Ρόδου
Η. Αθανασιάδης, Κ. Τσολακίδης, Χ. Σαρίδου

[Περίληψη]


6. Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις στάσεις, τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά των κυνηγών της επαρχίας Αλμωπίας
Ν. Πέλλας, Γ. Αραμπατζής, Ν. Ανάγνος

[Περίληψη]


7. Ανάλυση της μορφολογικής ποικιλομορφίας πληθυσμών του λαβρακιού Dicentrarhus labrax(L)
Ι. Ρογδάκης, Γ. Κατσέλης, Π. Κασπίρης

[Περίληψη]


8. Διερεύνηση της άποψης των πολιτών του βορείου Έβρου σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής τους
Θ. Κουτρουμανίδης, Σ. Ταμπάκης, Γ. Αραμπατζής

[Περίληψη]


9. Αξιολόγηση παραμέτρων εξοικονόμησης νερού για τον καθορισμό οικονομικής πολιτικής στην ύδρευση Θεσσαλονίκης με μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων
Ε. Κολοκυθά, Δ. Τολίκας, Γ. Μυλόπουλος, Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


10. Εκλογική συμπεριφορά και κριτήρια επιλογής κόμματος
Α. Μαντόγλου

[Περίληψη]


11. ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ : Πρόγραμμα αξιοποίησης τεχνικών Ανάλυσης Δεδομένων
Α. Καράκος

[Περίληψη]