Το μεταναστευτικό προφίλ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γιάννης Πετασάκης, Σταμάτης Ασημής, Περσεφόνη Πολυχρονίδου και Αναστάσιος Καρασαββόγλου
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη

Το άρθρο αυτό αποτυπώνει και αναλύει το προφίλ των νόμιμων μεταναστών στους 5 νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία ανά νομό κατοικίας, ανά φύλο, ανά υπηκοότητα, ανά χώρα προέλευσης και παρουσιάζονται οι αιτίες για τους οποίους παρασχέθηκε στον μετανάστη η άδεια νόμιμης διαμονής του στην Ελλάδα. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία για την τάση που ακολουθεί ο αριθμός των αδειών παραμονής ανά αιτία χορήγησης άδειας διαμονής και ανά νομό διαμονής κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις εντός της Περιφέρειας.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Πετασάκης, Γ., Ασημής, Σ., Πολυχρονίδου, Π. και Καρασαββόγλου, Α. (2017). Περιοδικότητες σε Χρονοσειρές και Εφαρμογές. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 18 (υπό δημοσίευση).