Τεύχος 2 (2003)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 2/2003
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Η Ανάλυση Δεδομένων στη ψυχολογική έρευνα
Γ. Κιοσέογλου

[Περίληψη]


2. Η Γεωγραφία των εκλογικών μετακινήσεων 1996-2000
Θ. Χατζηπαντελής και Ε. Τσακιρίδου

[Περίληψη]


3. «Scripta manent»: Προεκλογικά κείμενα και ιδεολογίες στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
Γ. Κωσταντινίδης

[Περίληψη]


4. Δημόσιες δαπάνες για την απασχόληση και σχετική θέση των 15 χωρών-μελών της Ε.Ε. με τις μεθόδους AFC και CAH
Ε. Μασούρα, Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


5. Σφάλματα και παρανοήσεις στους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων. Υπέρβαση μέσω της Ανάλυσης Δεδομένων
Γ. Μενεξές, Α. Οικονόμου

[Περίληψη]


6. Πρόταση νέων δεικτών και νέας μετρικής για την ανάλυση κλιμάκων αξιολόγησης μέσω των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων
Ο. Μοσχίδης, Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


7. Τοποχρονική μελέτη της αφθονίας άγριου γόνου κεφαλοειδών με τη βοήθεια μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης
Χ. Γναρδέλλης, Κ. Βιδάλης

[Περίληψη]


8. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη δασοπονία
Γ. Αραμπατζής

[Περίληψη]


9. Η Γεωγραφική κατανομή της κοινωνικής προέλευσης των φοιτητών
Η. Αθανασιάδης

[Περίληψη]


10. Προσέγγιση του προβλήματος της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων ΤΕΙ με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων
Β. Χουβαρδάς

[Περίληψη]


11. Οικογένεια και δυσκολίες στη μάθηση
Β. Σακκάς

[Περίληψη]


12. Οι Ευρωπαϊκές χώρες όπως φαίνονται μέσα από τη διαχρονική τους εξέλιξη στους δείκτες της πραγματικής οικονομίας (1981-1998)
Β. Μπαγιάτης και Γ. Παπαδημητρίου

[Περίληψη]


13. Το λογισμικό MAD
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη]