Παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική προτίμηση. Μια τυπολογία ψηφοφόρων.

Θεόδωρος Χατζηπαντελής και Ευαγγελία Ν. Μαρκάκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Με την παρούσα μελέτη εξετάζουμε το βαθμό που κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δημιουργία προφίλ ψηφοφόρων μέσα από τη διαμόρφωση πολιτικής προτίμησης. Κάθε άνθρωπος δραστηριοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου κινείται σε πλαίσια κοινωνικά, εργασιακά, οικογενειακά. Εκεί έρχεται σε επαφή, συμμετέχει, εμπλέκεται και αλληλεπιδρά με δίκτυα, μέσα στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα, αναλαμβάνει ρόλους και αλληλεπιδρά. Παρόλα αυτά η επίδραση μέσα σε αυτά τα πλαίσια και στο εσωτερικό των δικτύων δεν προκύπτει πάντοτε από τις αλληλεπιδράσεις των μελών αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες. Οι σφαίρες δράσης, τα πλαίσια καθώς και τα δίκτυα στα οποία κινούμαστε δεν είναι αποκομμένα μεταξύ τους αλλά αλληλεπιδρούν και συχνά διαπλέκονται. Με τον ίδιο τρόπο διαπλέκονται και οι επιδράσεις τους. Στα δίκτυα υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζουν περισσότερο τους άλλους και άλλοι που επηρεάζονται περισσότερο ως προς την πολιτική τους προτίμηση. Διερευνούμε συνεπώς εκείνους τους παράγοντες – τα κριτήρια που επιδρούν στη διαμόρφωση της πολιτικής προτίμησης μέσα στα δίκτυα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Συμμετείχαν 1103 άτομα από αστικά κέντρα (όπως η Αθήνα) και από την περιφέρεια (νησιά και επαρχιακές πόλεις). Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων είναι η ACP και η ταξινόμηση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει οτι το 35% του συνόλου θεωρεί το προσωπικό όφελος σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικής προτίμησης, το 33% αξιολογεί τις θέσεις των κομμάτων για τα εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα για τη διαμόρφωση πολιτικής προτίμησης. το 11% του συνόλου διαμορφώνει πολιτική προτίμηση με βάση τις θέσεις και το προσωπικό όφελος και τέλος το 7.5% του συνόλου επηρεάζεται από το περιβάλλον του (οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό) για τη διαμόρφωση πολιτικής

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Χατζηπαντελής, Θ. και Μαρκάκη, Ε. Ν. (2017). Παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική προτίμηση. Μια τυπολογία ψηφοφόρων. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 18, 38-58.