Τεύχος 18 (2017)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 18/2017
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Η Διερεύνηση του Άγχους για τη Στατιστική μέσω της Συναισθηματικής Δοκιμασίας Stroop σε Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μ. Καλαϊτζίδου και Α. Φουράκη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

2. Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ ταξινόμησης με την μέθοδο VACOR και κατάταξης βάσει της Ευκλείδειας μετρικής με την μηχανή μάθησης SVM
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

3. Προσαρμογή και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου SAS (Statistical Anxiety Scale) σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Α. Δημητριάδου και Ρ. Δ. Ψωμιάδου

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

4. Διερεύνηση της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων
Α. Καράκος και Θ. Λαλιάρης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

5. Περιοδικότητες σε Χρονοσειρές και Εφαρμογές
Ν. Φαρμάκης και Ά. Βούρης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

6. Παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική προτίμηση. Μια τυπολογία ψηφοφόρων
Θ. Χατζηπαντελής και Ε. N. Μαρκάκη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

7. Το μεταναστευτικό προφίλ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γ. Πετασάκης, Σ. Ασημής, Π. Πολυχρονίδου και Α. Καρασαββόγλου

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

8. Συγκριτική Μελέτη των Εσόδων των Δήμων Καβάλας και Νέστου με Χρήση Αριθμοδεικτών
Θ. Καραγιάννη και Γ. Φλώρου

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]