Διερεύνηση της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων

Περικλής Καράκος και Θεόδωρος Λαλιάρης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
Ο βιοσυντονισμός (bioresonance) αποτελεί μία νέα ολιστική προσέγγιση του ανθρώπινου οργανισμού. Αρκετά εργαστήρια ασχολούνται με τη μέθοδο αυτή παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη με επίκεντρο τη Γερμανία. Η έρευνα αυτή θα μελετήσει τη συμβολή της μεθοδολογίας του βιοσυντονισμού στην αντιμετώπιση παθήσεων και ασθενειών στον άνθρωπο, εξετάζοντας δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από διάφορα ελληνικά εργαστήρια και κέντρα όπου εφαρμόζεται αυτή η τεχνική. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει μελέτη διάφορων παραμέτρων όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, οι σπουδές, το επάγγελμα, η ύπαρξη δυσανεξιών ή και ασθενειών καθώς επίσης και η ύπαρξη και εξισορρόπηση αλλεργικών επιβαρύνσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 212 ασθενείς από ιατρεία και κέντρα βιοσυντονισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα Πραξιτέλης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν θεωρούμε ότι συμβάλουν στην καλλίτερη κατανόηση της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καράκος, Π. και Λαλιάρης, Θ. (2017). Διερεύνηση της επίδρασης του βιοσυντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 18 (υπό δημοσίευση).