Τεύχος 14 (2013)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 14/2013
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

14FRONT
1. Στάσεις απέναντι στη στατιστική και επιδόσεις μελλοντικών δασκάλων σε ένα εισαγωγικό μάθημα στατιστικής
Β. Γιαλαμάς, Δ. Μάνεσης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


2. Accountancy curricular profile vs business demands in Greece-Comparative Analysis
A. Mandilas, G. Florou, D. Kourtidis, Y. Petasakis

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


3. Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα ηλεκτρονικής διδασκαλίας του ΤΕΙ Καβάλας
Σ. Βαλσαμίδης, Ι. Καζανίδης, Β. Μανδαμαδιώτη, Α. Καράκος

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


4. Συνεπαγωγική στατιστική ανάλυση στην κατανόηση αναπαραστάσεων ευθύγραμμων κινήσεων από μαθητές Α’ Λυκείου
Σ. Αναστασιάδου, Κ. Φωτιάδης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


5. Student response patterns and scale usage heterogeneity in PISA 2006 Science Interest scale
A. Markos, A. Dramalidis, G. Menexes

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


6. Διακλαδικές Περιβαλλοντικές Επιδράσεις στην Eλληνική Oικονομία από τις Εκπομπές Αέριων Ρύπων
Χ. Τζήμος

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


7. Μέτρα και αποτελέσματα από τον κόσμο της εργασίας και της οικονομίας στην Ελλάδα: Μια διαχρονική προσέγγιση
Ε. Μασούρα, Ν. Καπούλας

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


8. Η σύγκριση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε μονάδες Αγοραστικής Δύναμης από το 1997 έως το 2008 για 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
J.C. Nwaubani

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


9. Διαχρονική μελέτη της πολιτικής των φορολογικών απαλλαγών φυσικών προσόπων στην Ελλάδα (1986 – 2006)
Λ. Τόκος, Γ. Παπαδημητρίου, Α. Βαζακίδης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


10. Ομαδοποίηση των Ελληνικών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
Γ. Φλώρου, Α. Μανδήλας, Γ. Πετασάκης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]