Τεύχος 17 (2016)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 17/2016
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis


1. Σύγκριση Τεχνικών Mηχανικής Μάθησης βάσει των Aποτελεσμάτων της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης
Ε. Καραπιστόλη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

2. Ανάλυση των Αποτελεσμάτων των Φοιτητικών Εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 2015
Μ. Σωτήρογλου και Θ. Χατζηπαντελής

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

3. Αξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας που απαιτείται για την παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος στατιστικής από φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος
Α. Δραμαλίδης και Ά. Μάρκος

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

4. Αξιολόγηση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης. Η Μέθοδος BENKAR.
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

5. Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
Σ. Αναστασιάδου, Δ. Καραπιστόλης και Χ. Τηλιακού

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

6. Μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών της μειονότητας της Θράκης 11-16 ετών
Α. Δραμαλίδης, Χ. Σακονίδης και Ά. Μάρκος

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

7. Ολική Ποιότητα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: H περίπτωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της βέλτιστης εκπαιδευτικής πολιτικής
Σ. Αναστασιάδου, Π. Ζιρίνογλου, Α. Καρασαββόγλου και Γ. Φλώρου

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]

8. Αναλυτική έκφραση πολυωνυμικής μορφής της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας τυχαίας μεταβλητής: Η περίπτωση του συνημιτόνου
Ν. Φαρμάκης και Ι. Παπατσούμα

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]