Σύγκριση Τεχνικών Mηχανικής Μάθησης βάσει των Aποτελεσμάτων της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης

Δρ. Ειρήνη Καραπιστόλη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη
Η παρούσα εργασία διερευνά τη χρήση διαφορετικών τεχνικών επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από έναν πίνακα δεδομένων στον οποίο εφαρμόστηκε η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης τονίζουν την καλή απόδοση των Μηχανών Υποστήριξης Διανυσμάτων (Support Vector Machines – SVM), και υποδεικνύουν ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την αποτελεσματική αξιολόγηση της ταξινόμησης των αντικειμένων με τη μέθοδο της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καραπιστόλη, Ε. (2016). Σύγκριση Τεχνικών Mηχανικής Μάθησης βάσει των Aποτελεσμάτων της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 14-28.