Τεύχος 13 (2012)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 13/2012
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

13FRONT

1. Τα ειδικά σχολεία: o άγνωστος κόσμος της εκπαίδευσης
Μ. Δροσινού και Π. Παπαλεωνίδα

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


2. Δείκτης Σύγκλισης Ομάδων Δεδομένων ως προς Ομάδα “Στόχο”: Εφαρμογή σε Δεδομένα Ενεργειακών Εισροών-Εκροών σε Αγροοικοσυστήματα
Γ. Μενεξές, Α. Μάρκος, Ν. Φαρμάκης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]

 


3. Εφαρμογή των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων στην Ανάπτυξη Τυπολογίας Καταναλωτών Τρούφας
Β. Τσιτσιπάτη, Α. Χριστοδούλου

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


4. Ανάλυση Δεδομένων στην υποστήριξη επιχειρηματικού σχεδίου: εφαρμογή στο σχεδιασμό νέου διαδικτυακού ραδιοφώνου
Γ. Σταλίδης, Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


5. Διοίκηση ποιότητας με την Ανάλυση Δεδομένων
Β. Ισμυρλής, Ο. Μοσχίδης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


6. Στατιστική μεθοδολογία κατάταξης μεγάλου αριθμού γραμμών διαλογής σιτηρών
Γ. Μενεξές, Κ. Μπλαδενόπουλος, Α. Μάρκος

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


7. Τμηματοποίηση της αγοράς με τη χρήση της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


8. Οι απόψεις των καταναλωτών τροφίμων για τα βιολογικά προϊόντα
Μ. Χρυσανθοπούλου, Γ. Μενεξές, Ε. Οξούζη, Β. Μπαγιάτης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


9. Wild birds and Macedonia International Airport: a risk analysis for possible bird strikes on aircrafts
K.G. Papaspyropoulos, C.K. Sokos, V. Telidis, P.K. Birtsas

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


10. Η οικονομική διάσταση της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου. Εφαρμογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων
Μ. Τρίγκας, Α. Χριστοδούλου

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


11. Η Λογομετρία ως συμπληρωματική στατιστική μέθοδος ανάλυσης κειμένων
Γ. Αθανασίου

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


12. Τυπολογία καταναλωτών ως προς τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τα πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση
Ε. Κόλλιας, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μενεξές

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]


13. Κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανιχνεύοντας διαφοροποιήσεις κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες
Α. Δραμαλίδης, Α. Μάρκος, Χ. Σακονίδης, Γ. Παπαγεωργίου, Γ. Φαχιρίδης

[Περίληψη] | [Abstract] | [Πλήρες Κείμενο]