Διερεύνηση παραγόντων ως προς την επίδοση υποψηφίων σε κατατακτήριες εξετάσεις παιδαγωγικού τμήματος

Αχιλλέας Δραμαλίδης και Άγγελος Μάρκος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
Οι καλές και σταθερές επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων δασκάλων στην Ελλάδα κατά την προηγούμενη δεκαετία (σχεδόν άμεση απορρόφηση από την δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση) έστρεψαν το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων προς τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ). Παράλληλα, παρατηρήθηκε συνωστισμός στις κατατακτήριες εξετάσεις των ΠΤΔΕ, όπου χιλιάδες πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ διαγωνίστηκαν για μια θέση στα τμήματα αυτά. Η επιτυχία, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αφού ο μικρός αριθμός των θέσεων που υπήρχαν σε κάθε τμήμα καθώς και η εξέταση των υποψηφίων σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, όπως η Άλγεβρα, η Γλώσσα και τα Παιδαγωγικά, φαίνεται πως δημιούργησαν δυσκολίες στους υποψήφιους. Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της σχέσης της επίδοσης των υποψηφίων του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ που έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις 2007–08 και 2008–09, με εκπαιδευτικά, κυρίως, χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Η εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες ανέδειξε τρεις ομάδες υποψηφίων με χαρακτηριστικές επιδόσεις. Το προφίλ των τριών αυτών ομάδων εμπλουτίστηκε μέσω της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον δημογραφικά χαρακτηριστικά. Έτσι, με βάση και άξονα τις επιδόσεις μελετούμε ομοιότητες και αντιπαραθέσεις που εμφανίζονται σε σχέση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, την κατεύθυνση του τμήματος προέλευσης, το φύλο και το βαθμό πτυχίου. Με βάση το τελικό προφίλ των τριών ομάδων διερευνούμε την ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν σε αντικείμενα θεματικά απομακρυσμένα από το πτυχίο τους.

[Full Text]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Δραμαλίδης, Α., & Μάρκος, Α. (2014). Διερεύνηση παραγόντων ως προς την επίδοση υποψηφίων σε κατατακτήριες εξετάσεις παιδαγωγικού τμήματος. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 16, 104-113.