Διερεύνηση του Κόστους Ποιότητας σε Supermarkets με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών

Ευρίκλεια Χατζηπέτρου και Οδυσσέας Μοσχίδης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη
Αν και η βιβλιογραφία έχει δείξει από δεκαετίες πριν, ότι η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οδηγεί σε μείωση του ολικού κόστους και αύξηση των πωλήσεων και των κερδών, έρευνες έχουν τονίσει ότι μόλις πρόσφατα έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο να κάνουν ακριβή καταγραφή του κόστους ποιότητας συστηματικά. Η παρούσα εργασία, που αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας για ολοκληρωμένη αποτύπωση του κόστους ποιότητας τροφίμων στην Ελλάδα, ασχολείται με το θέμα της κοστολόγησης της ποιότητας σε μικρά και μεγάλα super markets. Πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου και είχε ως κύριο σκοπό να ερευνηθεί η έκταση στην οποία εφαρμόζεται το μοντέλο κοστολόγησης ποιότητας P-A-F, καθώς και το πώς διαφοροποιείται η διαδικασία κοστολόγησης της ποιότητας ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος. Η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών βρήκε πρόσφορο έδαφος εφαρμογής στην απάντηση των τεθέντων ερωτημάτων.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Χατζηπέτρου, Ε., & Μοσχίδης, Ο. (2014). Διερεύνηση του Κόστους Ποιότητας σε Supermarkets με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 16, 38-49.