Επιτυχής επιχειρηματικότητα μεταναστών και παράγοντες που την επηρεάζουν – Μια εμπειρική έρευνα

Αναστασία Α. Μπέλα (1), Δημήτριος Κ. Παπαδόπουλος (2) και Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου (2)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1)
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2)

Περίληψη
Στη κατάσταση κρίσης στην οποία βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια η Ελλάδα, η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελεί ζητούμενο και εργαλείο για την υπέρβαση της ύφεσης. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ένα όχι ασήμαντο τμήμα της επιχειρηματικότητας έχει ως σημείο αναφοράς τους μετανάστες, συλλαμβάνεται δηλαδή ως ιδέα, σχεδιάζεται και υλοποιείται από το μεταναστευτικό δυναμικό της χώρας μας. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της σχέσης των δημογραφικών δεδομένων και των κινήτρων των επιχειρηματιών μεταναστών με την αντιλαμβανόμενη πορεία της επιχείρησής τους. Το ερευνητικό δείγμα αποτελούνταν από 62 μετανάστες (Ν=62) από τους Νομούς της Καβάλας και της Δράμας, που λειτουργούσαν στην πλειοψηφία τους επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία των μεταναστών, όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, σχετίζεται θετικά με την οικονομική κατάστασή τους στη χώρα προέλευσης, τον αριθμό των υπαλλήλων μελών της οικογένειάς τους που απασχολούν, την ανάγκη τους για αυτονομία και την αρέσκεια για το επιχειρείν. Αρνητική συσχέτιση προσδιορίστηκε αναφορικά με την ξενική προφορά των μεταναστών.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Μπέλα, Α. Α., Παπαδόπουλος, Δ. Κ., & Καρασαββόγλου, Α. Γ. (2014). Επιτυχής επιχειρηματικότητα μεταναστών και παράγοντες που την επηρεάζουν – Μια εμπειρική έρευνα. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 16, 23-37.