Ένα μοντέλο συσχέτισης Δεικτών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής: Οι συνολικές εκπομπές αερίων καταρτισμένες σε πραγματική ετήσια βάση = 100 για τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Joel C. Nwaubani
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη
Η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζει την ποιότητα του αέρα και του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, και εκ τούτου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και των έντονων βροχοπτώσεων στον πλανήτη που οφείλονται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή τα τελευταία 40 χρόνια στοιχίζει τη ζωή 2.4 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως. Πολλές διαδεδομένες ασθένειες συνδέονται με τις διακυμάνσεις του κλίματος, όπως αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών επεισοδίων (συμβαμάτων) και ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος εξαιτίας του καύσωνα, αλλά και αυξημένη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και υποσιτισμού λόγω αδυναμίας ή αποτυχίας καλλιέργειας διαφόρων αγαθών. Η αβεβαιότητα παραμένει όσον αφορά στην επέκταση ή την επανεμφάνιση ασθενειών εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, λόγω της έλλειψης μακροπρόθεσμων και υψηλής ποιότητας δεδομένων καθώς και της μεγάλης επίδρασης των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και των μεταβολών ανοσίας και αντοχής στα φάρμακα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αναμφισβήτητα, ολοένα και περισσότερες ότι η υγεία συσχετίζεται με το κλίμα ενέχουν αυξημένους κινδύνους για αυτήν και αυτό είναι φανερό από το γεγονός ότι η τάση ανόδου της θερμοκρασίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει ήδη συμβάλει στην μεγαλύτερη θνησιμότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιούμε όλα τα γνωστά μοντέλα συσχέτισης της Ανάλυσης Διατεταγμένων Δεδομένων και εξετάζουμε την σχέση μεταξύ των δεικτών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής: συνολικές εκπομπές αερίων (CO2) σε πραγματική ετήσια βάση =100 για 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα υπολογισμένα σε ετήσια βάση προέρχονται από το Eurostat από το 1996 έως το 2008. Δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός είναι να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση των δεικτών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουμε τον πίνακα συσχέτισης ANOAS, για να δούμε το ποσοστό των δεδομένων που καλύπτεται από το κάθε μοντέλο, βρίσκουμε το μοντέλο συσχέτισης που παρουσιάζει την καλύτερη προσαρμογή, κάνουμε την εκτίμησή του και τέλος διαπιστώνουμε από τα συμπεράσματα μας ότι το μοντέλο επίδρασης γραμμών επί στηλών (RC) προσαρμόζεται καλύτερα από όλα.

Λέξεις κλειδιά: Μοντέλα Συσχέτισης, Λογαριθμογραμμικά Μοντέλα, μη Λογαριθμογραμμικά Μοντέλα, ατμοσφαιρική ρύπανση και διοξείδιο του άνθρακα

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Nwaubani, J. C. (2014). Ένα μοντέλο συσχέτισης Δεικτών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής: Οι συνολικές εκπομπές αερίων καταρτισμένες σε πραγματική ετήσια βάση = 100 για τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15, 122-139.