Μελέτη της φορολογικής πολιτικής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα (1994-2009)

Λεωνίδας Τόκος και Αθανάσιος Βαζακίδης
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη
Η εργασία αποτελεί μία πρώτη παρουσίαση της προσπάθειας εφαρμογής των μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο 1994 έως 2009 με σκοπό την ανάλυση της διαχρονικής φορολογικής πολιτικής δια της ομαδοποίησης των χρονικών περιόδων. Σημείο εστίασης αποτελεί κάθε αλλαγή επί του Κ.Φ.Ε. η οποία σηματοδοτείται ως μία νέα μεταβλητή. Όσον αφορά την στατιστική επεξεργασία, εφαρμόστηκε η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση (Παπαδημητρίου, 2007) μέσω του λογισμικού CHIC Analysis v1.2 (Μάρκος, 2006). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εφαρμογή των μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων δύναται να αναδείξει συμπεριφοριστικά πρότυπα υπό το πρίσμα της φορολογικής πολιτικής και να προσφέρει στον ερευνητή έναν επιπλέον τρόπο προσέγγισης στην ανάλυση και κατανόηση του Κ.Φ.Ε. κατά τη διάρκεια της χρονικής εξέλιξης αυτού.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Τόκος, Λ., & Βαζακίδης, Α. (2014). Μελέτη της φορολογικής πολιτικής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα (1994-2009). Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 90-100.