Ιεραρχική Ανάλυση

Δημήτριος Καραπιστόλης
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την μέθοδο της Ιεραρχικής Ανάλυσης και την χρησιμότητά της στον ποσοτικό προσδιορισμό της προτίμησης n «αντικειμένων» με βάση p ποιοτικά κριτήρια. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι να προκύψουν δύο κατατάξεις. Η πρώτη αφορά στον προσδιορισμό της ποσοστιαίας κατανομής των n «αντικειμένων» και η δεύτερη στα ποσοστά συμμετοχής κάθε κριτηρίου p που διαμορφώνει την προαναφερόμενη ποσοτική ιεράρχηση των n «αντικειμένων».

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καραπιστόλης, Δ. (2014). Ιεραρχική Ανάλυση. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 81-89.