Δειγματοληπτική έρευνα: Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

Νικόλαος Φαρμάκης και Ιωάννα Παπατσούμα
Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Τα προσωπικά μας δεδομένα είναι ένα αγαθό που πρέπει να διαφυλάσσουμε και να μην υποτιμούμε την αξία του. Το Διαδίκτυο, παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά του, αυξάνει, εκ φύσεως, τους κινδύνους παράνομης συλλογής και επεξεργασίας τους, καθώς οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, είτε πρόκειται για αγορές μέσω διαδικτύου και online τραπεζικές συναλλαγές, είτε για υποβολή φορολογικών δηλώσεων κ.τ.λ., εθίζουν τους χρήστες σε πρακτικές χαμηλής ασφάλειας και παρέχουν μια αίσθηση ότι ασχολούνται αποτελεσματικά με την ασφάλεια των δεδομένων τους. Η εργασία αυτή παρουσιάζει αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας με ερωτηματολόγια, με σκοπό τη μελέτη της στάσης και της συμπεριφοράς των χρηστών του Διαδικτύου απέναντι στο ζήτημα της διαφύλαξης των προσωπικών τους δεδομένων σε αυτό.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Φαρμάκης, Ν., & Παπατσούμα, Ι. (2014). Δειγματοληπτική έρευνα: Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, 15, 54-65.