Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς μετανάστες

Δημήτριος Ασπάσιος, Χρήστος Νίκας και Νικόλαος Κουτσουπιάς
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη
Μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος στην Ευρώπη στα τέλη του 1990 συντελέστηκε η μετατροπή της Ελλάδας από χώρας αποστολής μεταναστών σε βασικό μεταναστευτικό προορισμό των Βαλκανίων. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα υποβοηθήθηκαν τόσο από αμιγώς οικονομικούς παράγοντες βασιζόμενους, ως επί το πλείστον, στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2008 όσο και από μη οικονομικούς παράγοντες όπως η γεωγραφική γειτνίαση της Ελλάδας με τα άλλα Βαλκανικά κράτη. Η είσοδος μεγάλου αριθμού μεταναστών κυρίως από την γειτονική Αλβανία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα αυτοί να καταστούν η πολυπληθέστερη μεταναστευτική ομάδα της χώρας. Η τραγωδία που βιώνει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν άφησε ανεπηρέαστους τους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα ανατρέποντας τα οικονομικά τους δεδομένα και τον τρόπο ζωής τους. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εντοπίσει τις αλλαγές που η οικονομική κρίση επέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη των χαρακτηριστικών της αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα σε τομείς όπως η απασχόληση, το εισόδημα, οι αποταμιεύσεις και η διάθεση για παλιννόστηση.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Ασπάσιος, Δ., Νίκας, Χ., & Κουτσουπιάς, Ν. (2014). Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς μετανάστες. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 42-53.