Τεύχος 15 (2014)

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin 15/2014
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων – Greek Society of Data Analysis

1. Οι ορίζουσες της ικανότητας του εκπαιδευτικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Α. Βεντούρης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


2. Μελέτη του έργου «Όλιβερ Τουίστ» του Charles Dickens με την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών
Σ. Αναστασιάδου και Π. Βασιλούδη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


 

3. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επίδρασή της στους Αλβανούς μετανάστες
Δ. Ασπάσιος, Χ. Νίκας και Ν. Κουτσουπιάς

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


4. Δειγματοληπτική έρευνα: Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο
Ν. Φαρμάκης και Ι. Παπατσούμα

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


5. Η σχέση χρηματοοικονομικής ρύθμισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Α. Δημήτογλου

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


6. Ιεραρχική Ανάλυση
Δ. Καραπιστόλης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


7. Μελέτη της φορολογικής πολιτικής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα (1994-2009)
Λ. Τόκος και Α. Βαζακίδης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


8. Δειγματοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email surveys) και μεροληψία μη απόκρισης
Ν. Φαρμάκης και Ε. Γοργογιάννη

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


9. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση των μαθηματικών από τους μαθητές του Λυκείου
Σ. Παπαγεωργάκης και Θ. Μπεχράκης

[Περίληψη] | [Πλήρες Κείμενο]


10. Ένα μοντέλο συσχέτισης Δεικτών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής: Οι συνολικές εκπομπές αερίων καταρτισμένες σε πραγματική ετήσια βάση = 100 για τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
J. C. Nwaubani

[Περίληψη][Πλήρες Κείμενο]