Επιστημονική Επιτροπή

Διευθύντρια Σύνταξης

Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Συντακτική Επιτροπή

Γρηγόρης Κιοσέογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιώργος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Βασίλης Γιαλαμάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαράλαμπος Γναρδέλλης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Ευθαλία Δημαρά, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αχιλλέας Δραμαλίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αλέξανδρος Καράκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημήτριος Καραπιστόλης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Γρήγορης Κιοσέογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Κουτρουμανίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιώργος Μαυρομάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιώργος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Μπεχράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Νίκος Φαρμάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Michael Greenacre, University Pompeu Fabra, Spain
Ludovic Lebart, ENST, France
Bernard Burtchy, ENST, France
Joerg Blasius, University of Bonn, Germany